Färre bråk i öppna kontorslandskap

När det kommer till hur kontor är uppbyggda blir det allt vanligare med öppna kontorslandskap, även om många surrar över att det ökar nervositeten och stressen då man blir mer störd. Men vad man nu kan se i undersökningar är att man på öppna kontorslandskap har färre bråk. 

11040224--Det finns otroligt många undersökningar gjort när det kommer till kontorslandskap. Och vad man ska tänka på är att det är människor man har att göra med, vilket betyder att det inte finns något facit. Vissa känner att de känner sig instängda när de befinner sig i kuber, medan andra har svårt att få någonting gjort när de ständigt är omgivna av sina medarbetare. Kanske kommer de bästa arbetsplatserna i framtiden att rymma både och. Vad man även kan se är att allt fler får möjlighet att kunna jobba hemifrån. frihet under ansvar. Men, något positivt med de öppna landskapen som man inte kan komma ifrån är att bråk och irritation minskar.

Kvinnor mer påverkade än män

Vad man kan se är att i öppna kontorslandskap så påverkas kvinnor i högre grad än män, och om chefen finns ute ”på golvet” så man ser personen och möter sina medarbetare så minskar risk för konflikter.

”Den fysiska miljön har lite påverkan hos männen. Den är mycket starkare hos kvinnor. Man har även sett i tidigare studier att kvinnor är mera känsliga för miljön.” (läs mer)

I tidigare artikel har vi skrivit om smarta arbetsplatser och vikten av ergonomisk inredning. Att sätta upp olika skärmväggar gör att man fortfarande få rymd, men att det känns mer avskärmat.

Scroll to top