Tillstånd för fasadrenovering

En typ av renovering som är oerhört viktig och som måste genomföras med jämna mellanrum är en fasadrenovering. Huset kan behöva målas om och dörrar och fönster bytas ut. Tänk bara på att vissa saker som man gör kan behöva tillstånd från antingen kommun eller förening.

balkonger hus

För ett par månader sedan blev ett hus i Mjölby uppmärksammat för att det var målat i en lite annorlunda färg och kommunen krävde därför att man målade om det. Nu har dock Länsstyrelsen upphävt Mjölby kommuns beslut, skriver Metro. Därmed behöver inte husets ägare måla om. Varför Länsstyrelsen valde att upphäva beslutet är för att de anser att den visuella påverkan som huset har inte utgör en så stor skada som kommunen tyckt. Kommunen valde från allra början att besluta om en ommålning för att huset ligger granne med ett gammalt klosterområde med riksintresse.

Kulturmärkta hus får inte målas

Står man inför en fasadrenovering av huset och ska måla om det gäller det alltså att vara medveten om att man kanske inte får måla det i vilken färg man vill. Exempelvis kan det vara som i ovan nämnda fall, eller så kan det vara så att huset i sig självt är av riksintresse och därför inte får målas hur som helst. I den här artikeln kan man läsa om en kvinna som målade om sitt kulturmärkta hus i blått och antingen fick böta tusentals kronor eller måla om. Hus som är kulturmärkta får nämligen inte ”förvanskas” enligt lag.

Tillstånd för yttre ändringar

När det gäller övrig fasadrenovering, exempelvis byten av fönster och dörrar, krävs oftast inga tillstånd. Det som krävs är dock att allt från gångjärn, till glas och dörrar har den standard som föreningens övriga dörrar och fönster har ifall man bor i en bostadsrätt. Föreningarna i bostadsrätter har nämligen ansvar för att underhålla det yttre i föreningens fastigheter. Man kan dessutom komma att bli skyldig att återställa en skada på egen bekostnad om en skada uppstår på grund av renovering. Läs mer.

Scroll to top