Viktig sanering av mögelskadade hus

Mögel uppstår på olika sätt men det vanligaste är dålig isolering och vattenläckage. När mögel uppstår kommer man direkt få en obehaglig doftspridning i sina lokaler eller i sin boendemiljö, vilket är ett gott tecken på mögel. Skulle man bli drabbad av detta måste man omedelbart se till att ta dit en saneringsfirma, som exempelvis OCAB (www.ocab.se), som kan rätta till problemen och som kan överse problemen direkt. Det handlar oftast om att man ska kontrollera först var möglet befinner sig innan man kan göra en första bedömning för att få till ett kostnadsförslag.

Under tiden som saneringen sedan pågår är man tvungen att flytta från lokalen/bostaden eftersom saneringen kan bli rätt omfattande. Gör man ingenting åt saken kommer det inom en snar framtid att bli betydligt värre jämfört med hur det var från början. Det kan också bli så att möglet sprider sig vidare i huset som kan innebära att det faller ihop. Personer som vistas i sådana lokaler kan också bli drabbade av allergier.

Scroll to top